Scientific Council

 

Studies and Materials in Applied Computer Science
Journal of young researchers, PhD students and students

Endorsed by Polish Information Processing Society

 

Przewodniczący Rady Naukowej
Janusz Kacprzyk, IBS PAN
Editors-in-Chief
Jacek Czerniak Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Marek Macko Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Managing Editor
Łukasz Apiecionek, UKW
Statistical Editor
Iwona Filipowicz, UKW
Area Editor (IT)
Rafal A. Angryk, GSU
Area Editor (Mechatronics)
Peter Kopacek, VUT
Area Editor (Bioinformatics)
Dariusz Mikołajewski, UKW
Area Editor (Numerical Methods)
Petro Filevych, LNUVB
Language Editor (in Polish)
Małgorzata Kempińska, FRM
Language Editor (in English)
Andrew Gill, Reed Elsevier, UK
Editorial Committee
Mariusz Dramski, AM
Huber Zarzycki, AWL
Piotr Prokopowicz, UKW
Małgorzata Schneider, UKW
Dariusz Mikołajewski, UKW
Piotr Dziurzański, ZUT
Wojciech Dobrosielski, UKW
Dawid Ewald, UKW
Tomasz Kałaczyński, UTP
Marcin Łukasiewicz, UTP
Editorial Board
Stanisław Ambroszkiewicz Institute of Computer Science, PAS
Rafał Angryk Montana State University, USA
Zenon Biniek University of Information Technology
Ryszard Budziński University of Szczecin
Joanna Chimiak-Opoka University of Innsbruck, Austria
Ryszard Choraś University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Grzegorz Domek Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Petro Filevych Lviv National University of Veterinary and Biotechnologies, Ukraina
Piotr Gajewski Military University of Technology
Marek Hołyński President of Polish Information Processing Society
Janusz Kacprzyk Systems Research Institute, PAS
Tomasz Kałaczyński University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Andrzej Kobyliński Warsaw School of Economics
Peter Kopacek Vienna University of Technology, Austria
Józef Korbicz University of Zielona Góra
Jacek Koronacki Institute of Computer Science, PAS
+Witold Kosiński Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, PJIIT
Marek Kurzyński Wrocław University of Technology
Halina Kwaśnicka Wrocław University of Technology
Marcin Łukasiewicz University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Mirosław Majewski New York Institute of Technology, United Arab Emirates
Andrzej Marciniak Poznań University of Technology
Marcin Paprzycki Systems Research Institute, PAS
Witold Pedrycz Systems Research Institute, PAS
Andrzej Piegat West Pomeranian University of Technology
Andrzej Polański Silesian University of Technology
Orest Popov West Pomeranian University of Technology
Izabela Rojek Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Danuta Rutkowska Czestochowa University of Technology
Leszek Rutkowski Czestochowa University of Technology
Milan Sága University of Žilina, Slovakia
Roman Słowiński Systems Research Institute, PAS, Poznań University of Technology
Włodzimierz Sosnowski Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, IFTR PAS
Andrzej Stateczny Maritime University of Szczecin
Tomasz Szapiro Warsaw School of Economics
Janusz Szczepański Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, IFTR PAS
Ryszard Tadeusiewicz AGH University of Science and Technology
Jan Węglarz Institute of Bioorganic Chemistry, PAS, Poznań University of Technology
Sławomir Wierzchoń The Institute of Computer Science, PAS
Antoni Wiliński West Pomeranian University of Technology
Andrzej Wiśniewski University of Podlasie
Ryszard Wojtyna University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
Sławomir Zadrożny Systems Research Institute, PAS
Milan Žmindák University of Žilina, Slovakia
Zenon Zwierzewicz Maritime University of Szczecin
Tibor Vince Technical University of Kosice, Slovakia