SIMiS

(frgm. z Tom 1, Nr 1)

 

Słowo Wstępne

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy.

 

Mamy zaszczyt i przyjemność przekazać Państwu tomy nowego periodyku naukowego Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, wydawanego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pojawienie się tego czasopisma jest odpowiedzią na wyrażane często zapotrzebowanie na forum, gdzie mogliby publikować swoje prace informatycy polscy, głównie w języku polskim. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z życzliwym przyjęciem środowiska informatyków polskich, mimo istnienia na naszym rynku wydawniczym kilku czasopism naukowych z dziedziny informatyki.

Takie zapewnienia wyrażali liczni informatycy z wielu uczelni, instytutów naukowych i branżowych oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Z inicjatywą uruchomienia czasopisma wystąpiła grupa młodych ale już znanych informatyków bydgoskich, [...] którzy skupili wokół siebie silne i zaangażowane kolegium redakcyjne. [...]

Nasza idea zyskała poparcie czołowych informatyków polskich, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w Radzie Naukowej.

Zamiarem Redakcji jest publikowanie oryginalnych artykułów w języku polskim i angielskim, przez uznanych specjalistów i młodych adeptów nauki. Ważną częścią naszego programu wydawniczego będą numery specjalne redagowane przez znanych autorów. Przewidujemy również zamieszczanie referatów przeglądowych przedstawiających stan wiedzy w wybranej dziedzinie, a także referatów specjalnych pisanych przez najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych, prezentujących oryginalne, nierzadko kontrowersyjne, poglądy na wyzwania, jakie stawia przed szeroko rozumianą informatyką współczesny świat. Zamierzamy te specjalnie zamówione referaty prezentować w sekcji „Spotkania z Mistrzami”. Zależy nam bardzo, aby młodzi informatycy wkraczający na drogę naukową lub zawodową mogli poznać opinie znanych mistrzów dziedziny. Relacja „mistrz-uczeń”, obecna w nauce i kulturze od zarania dziejów, znajdzie więc w naszym czasopiśmie swoją kontynuację.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem środowiska informatycznego w kraju i zagranica i z góry dziękujemy Czytelnikom i Autorom za pomoc w budowaniu wizerunku i wysokiej pozycji naszego czasopisma.

 

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Członek-rzeczywisty PAN
Fellow of IEEE
Przewodniczący Rady Naukowej