Tom 6, Nr 17, 2014

Editorial..................................................................................................................9

OCENA JAKOŚCIOWA KODÓW LINIOWYCH O SKOŃCZONYCH CHARAKTERYSTYKACH ............................................................................................................................10

Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski, Dariusz Doliwa..............................................10

PROBLEMY WYZNACZANIA OPTYMALNEJ TRAJEKTORII OBIEKTU NA OBSZARZE OGRANICZONYM...................................................................................................16

Mariusz Dramski  ...................................................................................................16