Tom 5, Nr 12, 2013

Spis Treści

Od redakcji.............................................................................................................. 11

WNIOSKOWANIE LOGICZNE ZA POMOCĄ DNA. REGUŁA KONTRAPOZYCJI..................... 11

Łukasz Rogowski ..................................................................................................... 11

ZASTOSOWANIE METODY PUNKTU ODNIESIENIA DO ZNAJDOWANIA DECYZJI

SYMETRYCZNIE EFEKTYCHNYCH W MODELOWANIU WIELOKRYTERIALNYM

PROCESU NEGOCJACJI DWUSTRONNYCH .................................................................... 19

Andrzej Łodziński...................................................................................................... 19

PROJEKT I IMPLEMENTACJA APLIKACJI INTERNETOWEJ WSPOMAGAJĄCEJ

TWORZENIE PLANU ZAJĘĆ.......................................................................................... 29

Łukasz Rydzkowski.................................................................................................... 29

MANIPULATOR MOVEMENT SPEED DOWN USING FOR OBJECT WEIGHT ESTIMATION......... 39

Tibor Vince................................................................................................................ 39