Tom 5, Nr 11, 2013

Spis Treści

OD REDAKCJI.............................................................................................................. 11

KOMPETENCJE EKSPERTÓW W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI...................................................................................................................... 13

Ryszard Budziński*, Marta Fukacz**, Jarosław Becker***................................................... 13

SKUTECZNOŚĆ OCHRONY WIZERUNKU ŚWIADKA........................................................ 23

Sylwester Wosiak, Nadezhda L’vovna Shchegoleva, Antoni Wiliński ....................................... 23

ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ TAŚMY PRODUKCYJNEJ DO ANALIZY PROCESU TWORZENIA OPROGRAMOWANIA.................................................................................................... 33

Julia Siderska................................................................................................................ 33

ZASTOSOWANIE MIKROSPEKTROSKOPII ABSORPCYJNEJ W PODCZERWIENI ORAZ

MODELU REGRESJI LINIOWEJ DO ANALIZY EX VIVO STRUKTUR DRUGORZĘDOWYCH

BIAŁEK W TKANKACH ZWIERZĘCYCH.......................................................................... 40

Katarzyna Majzner1, Tomasz Wróbel1,2, Małgorzata Barańska1,2........................................... 40