Tom 5, Nr 10, 2013

Spis Treści

OD REDAKCJI........................................................................................................ 5

DWIE TWARZE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ BIAŁEK – ZASTOSOWANIE WIEDZY

O BIAŁKACH SAMOISTNIE NIEUPORZĄDKOWANYCH W RACJONALNYM

PROJEKTOWANIU LEKÓW...................................................................................... 7

ADAM GÓRKA*, PIOTR BONAREK................................................................................ 7

MODELOWANIE EPIDEMIOLOGICZNE NA SIECIACH SPOŁECZNYCH NA

PRZYKŁADZIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (HAI) I CHORÓB PRZENOSZONYCH

DROGĄ PŁCIOWĄ (STI) .........................................................................................13

ANDRZEJ JARYNOWSKI .............................................................................................13

BIOLOGIA SYNTETYCZNA: BUDOWANIE FUNKCJONALNYCH UKŁADÓW

ZE STANDARYZOWANYCH CZĘŚCI ..........................................................................22

ELŻBIETA JANKOWSKA1,3, KRZYSZTOF SZCZEPANIAK2,3,4, DOROTA SABAT1,3 ..................22

ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH DO OPTYMALIZACJI ROZMIESZCZENIA

MOBILNYCH ROUTERÓW.........................................................................................29

Radomir Rozwadowski, Denis Goździk...........................................................................29