Tom 4, Nr 9, 2012


Spis treści

Od redakcji...................................................................................... 7

Nadesłane artykuły.......................................................................... 9

PROGNOZOWANIE DOPLYWU ŚCIEKÓW SUROWYCH DO OCZYSZCZALNI
MIEJSKIEJ ZA POMOCĄ ALGORYTMU MACD

Aleksy Barski...................................................................................... 9

PROJEKTOWANIE SIECI KANALIZACYJNYCH

Agnieszka Służalec............................................................................... 17

SIECI NEURONOWE W LOKALIZACJI AWARII W SIECI WODOCIĄGOWEJ

Izabela Rojek, Jan Studziński.................................................................. 29

ALGORYTMY MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH

Lucyna Bogdan, Grażyna Petriczek, Jan Studziński........................................ 35