Tom 4, Nr 8, 2012

 

Spis treści

Od redakcji......................................................................................................... 9

Nadesłane artykuły............................................................................................. 11

ZARZĄDZANIE I STEROWANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W OPARCIU O MODELE MATEMATYCZNE

Stachura M., Fajdek B.,. Studziński J...................................................................... 11

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIARU KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO

Przemysław Dominiak, Jacek Mercik....................................................................... 19

PROBLEM WYBORU POLICY-MIX W GRZE FISKALNO-MONETARNEJ Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI
LOGISTYCZNEJ

Irena Woroniecka-Leciejewicz................................................................................. 29

PRZYKŁAD ANALIZY STRATEGII WYBORU W GŁOSOWANIU APROBUJĄCYM

Krzysztof Przybyszewski, Honorata Sosnowska.......................................................... 39