Tom 4, Nr 7, 2012

Spis Treści

OD REDAKCJI............................................................................................................ 9

WPROWADZENIE DO ROZMYTEJ METODY DELPHI

Krzysztof Wiercioch...................................................................................................... 11

IDS/IPS: SYSTEMY WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA WŁAMANIOM DO SIECI KOMPUTEROWYCH

Marian Wrzesień, Łukasz Olejnik, Piotr Ryszawa................................................................... 16

GENEROWANIE ESTYMATORÓW SYGNAŁU DRGANIOWEGO MODUŁEM PROGRAMU SIBI W ŚRODOWISKU OBLICZENIOWYM MATLAB

Marcin Łukasiewicz, Tomasz Kałaczyński, Michał Liss............................................................. 22

PROJEKT AUTONOMICZNEGO ROBOTA INSPEKCYJNEGO

Karol Majek, Michał Pełka, Janusz Będkowski, Maciej Cader, Andrzej Masłowski............................ 29