Tom 4, Nr 6, 2012

Spis Treści

OD REDAKCJI................................................................................................... 9

PROGRAMMING OF COMPOSITE PLATES DAMAGE CALCULATION

Martin Dudinsky, Daniel Riecky, Milan Zmindak......................................................... 11

WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA SYMULUJĄCEGO STAN MASZYN JAKO WIRTUALNE STANOWISKO BADAWCZE

Tomasz Kałaczyński, Marcin Łukasiewicz, Damian Iwanowicz......................................... 19

PRZEGLĄD METOD I TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH TEKSTOWYCH

Marcin Mirończuk................................................................................................ 25

ANALIZA ROZMIESZENIA WYRAZÓW W ZDANIACH W CELU DETEKCJI CZASOWNIKÓW

Artur Niewiarowski.............................................................................................. 43