Tom 2, Nr 3, 2010

 

[wersja PDF do pobrania]

 

Słowo wstępne ................................................................................................ 14

Nadesłane Artykuły........................................................................................... 16

Metody oceny jakości dźwięku w telefonii Voice over IP

Łukasz Apiecionek ............................................................................................... 16

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania metali na podstawie wykresu statycznej próby rozciągania

Dawid Ewald....................................................................................................... 24

Koncepcja bazy danych jako podstawowej części programu generującego oceny opisowe w nauczaniu wczesnoszkolnym

Arleta Trzeciakowska............................................................................................. 35

Projektowanie mechanizmów i układów androidalnych na podstawie sterowanego komputerowo manipulatora AndroArm002

Zbigniew Szczepański............................................................................................ 43

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania obrazów

Wojciech Dobrosielski............................................................................................ 49