Tom 14, Nr 3, 2022

 

Download full PDF

TABLE OF CONTENTS

Research of the efficiency of the reach of fire services to accidents in the city of Kocaeli on the basis of statistical data for the years 2013-2020[PDF] [CITE]

Ömer Bora Namli, Krzysztof Tyburek ………………………….................................................................................5

 

Comparison of the efficiency of time and frequency domain descriptors for the classification of selected wind instruments[PDF] [CITE]

Krzysztof Tyburek, Ömer Bora Namli.........................................................................................................13

 

Częstotliwość występowania zaburzeń rozwoju sprawności ręki w aspekcie samoobsługi, grafomotoryki i innych czynności szkolnych - analiza obliczeniowa[PDF] [CITE]

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski................................................................................................. 20

 

Egzoszkielet na rękę - koncepcja i rozwój w ramach grantu "Rzeczy są dla ludzi"[PDF] [CITE]

Izabela Rojek, Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz, Marcin Kempiński, Dariusz Mikołajewski, Zbigniew Szczepański, Joanna Nowak, Marek Macko, Tomasz Schmidt, Paweł Leszczyński..............................................................................26

 

Wielokryterialna analiza wyników wypalenia zawodowego[PDF] [CITE]

Dariusz Mikołajewski, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Grzegorz M. Wójcik..............................................................................32