Tom 14, Nr 2, 2022

 

Download full PDF

TABLE OF CONTENTS

ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY POGODY[PDF] [CITE]

Natalia Czuryło………………………….................................................................................5

 

ANALIZA ZBIORU DANYCH ZA POMOCĄ TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH UŻYWAJĄC PROGRAMU RSES[PDF] [CITE]

Joachim Rosiński....................................................................................................10

 

TEORIA ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH W PRZYKŁADZIE ANALIZY DANYCH DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI DANEJ GRY PLANSZOWEJ[PDF] [CITE]

Marcin Nowak........................................................................................................ 14

 

KLASYFIKACJA ZBIORU DANYCH PRZY UŻYCIU TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH[PDF] [CITE]

Marcin Górny .....................................................................................................................20

 

ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY PACJENTÓW[PDF] [CITE]

Olga Małolepsza ................................................................................................................25

 

ANALIZA ZBIORU DANYCH ZAWARTYCH W TABELI DECYZYJNEJ ZA POMOCĄ TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH PRZY UŻYCIU PROGRAMU RSES [PDF] [CITE]

Maciej Olszewski ................................................................................................................32

 

ZASTOSOWANIE TEORII ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO PREDYKCJI ZACHOWANIA KLIENTÓW[PDF] [CITE]

Eryk Rybacki ................................................................................................................39