Tom 13, Nr 3, 2021

 

Download full PDF

 

TABLE OF CONTENTS

 

System zdalnego monitorowania wilgotności gleby z wykorzystaniem technologii LoRa[PDF] [CITE]

Katarzyna Kazimierska-Drobny, Piotr Kotlarz, Artur Szeląg …………………………......................................5

 

Związane z pracą niekorzystne zmiany zdrowotne w grupie zawodowej informatyków – narracyjny przegląd literatury[PDF] [CITE]

Dariusz Mikołajewski, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Grzegorz M. Wójcik, Jakub Kopowski....13

 

Objawy wypalenia zawodowego jako podstawa modelu obliczeniowego[PDF] [CITE]

Dariusz Mikołajewski, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Grzegorz M. Wójcik....... 22

 

Modelowanie sztuczno inteligente występowania objawów wypalenia zawodowego u informatyków i fizjoterapeutów[PDF] [CITE]

Dariusz Mikołajewski, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Grzegorz M. Wójcik....29