Rada Naukowa

 

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
czasopismo młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów

patronat: Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk, IBS PAN
Redaktorzy Naczelni
dr inż. Jacek Czerniak, UKW
dr inż. Marek Macko, UKW
Redaktor Zarządzający
dr inż. Łukasz Apiecionek, UKW
Redaktor Statystyczny
dr Iwona Filipowicz, UKW
Redaktor Tematyczny (Informatyka)
prof. dr inż. Rafal A. Angryk, GSU
Redaktor Tematyczny (Mechatronika)
prof. dr.h.c.mult. Peter Kopacek, VUT
Redaktor Tematyczny (Bioinformatyka)
dr inż. Dariusz Mikołajewski, UKW
Redaktor Tematyczny (Metody numeryczne)
dr hab. Petro Filevych, LNUVB
Redaktor Językowy (j.polski)
dr Małgorzata Kempińska, FRM
Redaktor Językowy (j.angielski)
Andrew Gill, Reed Elsevier, UK
Komitet Redakcyjny
dr inż. Mariusz Dramski, AM
dr inż. Huber Zarzycki, WWSIS
dr Piotr Prokopowicz, UKW
dr Małgorzata Schneider, UKW
dr inż. Dariusz Mikołajewski, UKW
dr inż. Piotr Dziurzański, ZUT
mgr inż. Wojciech Dobrosielski, UKW
mgr inż. Dawid Ewald, UKW
dr inż. Tomasz Kałaczyński, UTP
dr inż. Marcin Łukasiewicz, UTP
Rada Naukowa
dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. dr inż. Rafał Angryk Georgia State University, USA
dr hab. Zenon Biniek Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
dr inż. Grzegorz Domek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
dr hab. Petro Filevych Lviv National University of Veterinary and Biotechnologies, Ukraina
prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski Wojskowa Akademia Techniczna
dr inż. Marek Hołyński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk Instytut Badań Systemowych PAN
dr hab. Andrzej Kobyliński Szkoła Główna Handlowa
prof. dr.h.c.mult. Peter Kopacek Vienna University of Technology, Austria
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Józef Korbicz Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki Instytut Podstaw Informatyki PAN
ś.p. prof. dr hab. Witold Kosiński Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, PJWSTK
prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka Politechnika Wrocławska
prof. dr Mirosław Majewski New York Institute of Technology, United Arab Emirates
prof. dr hab. Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska
dr hab. Marcin Paprzycki Instytut Badań Systemowych PAN
prof. dr hab. inż. czł. PAN Witold Pedrycz University of Alberta, Canada
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
prof. dr hab. inż. Andrzej Polański Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Orest Popov Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr inż. Izabela Rojek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek Rutkowski Politechnika Częstochowska
prof. dr. inż. Milan Sága Žilinská Univerzita, Słowacja
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Roman Słowiński Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, IPPT PAN
prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny Akademia Morska w Szczecinie
dr hab. inż. Jan Studziński Instytut Badań Systemowych PAN
prof. dr hab. Tomasz Szapiro Szkoła Główna Handlowa
dr hab. Janusz Szczepański Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, IPPT PAN
prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Ryszard Tadeusiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. zw. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jan Węglarz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń Instytut Podstaw Informatyki PAN
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
dr hab. inż. Andrzej Wiśniewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
dr hab. inż. Ryszard Wojtyna Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
dr hab. Sławomir Zadrożny Instytut Badań Systemowych PAN
prof. dr. inż. Milan Žmindák Žilinská Univerzita, Słowacja
dr hab. Zenon Zwierzewicz

Akademia Morska w Szczecinie

dr inż. Tibor Vince

Technical University of Kosice, Slovakia

dr hab. Marek R. Gogolin

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego