Misja

W dzisiejszej technice i naukach ścisłych trudno obejść się bez wspomagania procesów badawczych i technologicznych metodami i narzędziami informatycznymi. Nowe czasopismo Studia i Materiały Informatyki Stosowanej skierowane jest do naukowców wykorzystujących szeroko rozumiane metody informatyczne w swoich pracach badawczych na polu różnych dyscyplin technicznych. Pozwoli ona skonsolidować różne w swoich obszarach badawczych dyscypliny techniczne z punktu widzenia podobnych metod komputerowych wspomagających te dziedziny. Do aktywnego udziału zaproszeni są wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci, szczególnie ci reprezentujący szeroko rozumianą technikę, którym bliska naukowo jest dziedzina Informatyki Stosowanej. Szczególne zaproszenie kierujemy do młodych pracowników naukowych, do osób prowadzących koła naukowe. Naszym pragnieniem jest aby SiMIS stało się forum gdzie doktoranci, czy studenci-dyplomanci opublikują swoje pierwsze publikacje, często z promotorem, i wkroczą na drogę działalności naukowej.