Dla recenzentów

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Szanownym Recenzentom, którzy już swoją bezinteresowną pracą zdecydowali się wesprzeć funkcjonowanie naszego czasopisma. Recenzje są niezwykle ważnym elementem zapewnienia jakości wydawnictwu ale też dają możliwość rozwoju naukowego autorom. Jest to bardzo ważny aspekt szczególnie w naszym czasopiśmie, którego autorzy często rozpoczynają swoją drogę naukową i bardzo potrzebują wskazówek jak czynić swe publikacje doskonalszymi.
W tym miejscu pragniemy też zachęcić Państwa do podjęcia się roli Recenzenta w SiMIS. Mimo iż w tej chwili nie cierpimy na  braki w tej dziedzinie, jednak licząc na rozwój czasopisma chcemy być przygotowani na podjęcie nowych wyzwań metodycznie i ze spokojem.
W Redakcji SiMIS przyjęliśmy jednolity szablon recenzji, który pozwoli usystematyzować proces recenzowania. Osoby zainteresowane recenzowaniem w SiMIS prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: simis@ukw.edu.pl