Dla autorów

Studia i Materiały Informatyki Stosowanej są czasopismem ukazującym się nie rzadziej niż co pół roku, od roku 2012 jest to kwartalnik. Możliwe jest wyłącznie nadsyłanie artykułów, których wcześniej nie publikowano, wszystkie artykuły są recenzowane.

 • Studia i Materiały Informatyki Stosowanej są wydawnictwem recenzowanym, od roku 2013 używana jest typowa procedura podwójnej ślepej próby (tzn. ani autor ani recenzenci nie znają się nawzajem, a recenzenci są spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji)
 • Do oceny każdej publikacji powołuje się, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, w przypadku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany, w przypadku jednej powoływany jest nowy recenzent, który rozstrzyga. Formularz recenzji znajduje sie tutaj "SiMIS recenzja"
 • Lista recenzentów publikowana jest zbiorczo raz pod koniec roku na stronie SiMIS.
 • Autorem może być nauczyciel akademicki, doktorant lub student oraz każda inna osoba zainteresowana tematyką.
 • Język publikacji: polski z obowiązkowym streszczenie w j.angielskim, lub całość artykułu w j.angielskim.
 • Zgłoszenie artykułu następuje przez system EasyChair https://easychair.org/conferences/?conf=simis2015 lub wysłanie maila z wypełnionym plikiem "SiMIS zgłoszenie" na adres: simis[at]ukw.edu.pl. W zgłoszeniu należy podać procentowy udział każdego z autorów (zapora "ghostwriting" i "guest authorship"). Odpowiedzialnośc za właściwy opis ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 • Redakcja SiMIS uważa za naganne i niedopuszczalne przejawy "ghostwriting" i "guest authorship". Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Redakcja akceptuje zasady etyki podane przez  Committee on Publication Ethics. https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
 • Artykuły napisane z użyciem szablonu "SiMIS szablon" prosimy przesłać przez system EasyChair https://easychair.org/conferences/?conf=simis2015 lub na adres: simis[at]ukw.edu.pl
 • Wersją pierwotną czsopisma jest wersja elektroniczna dostępna on-line.
 • Zamówione artykuły w cyklu "Spotkania z Mistrzami" prosimy przesłać w formacie "SiMIS mistrzowie"
 • Grafika będzie konwertowana do skali szarości.
 • W korespondencji z Redakcją prosimy dodać na początku tematu listu frazę "[SIMIS]"